Politika privatnosti

(1) Osobni podatci

Optičarski i trgovački obrt "Optika Kraljević" u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Uredbi (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka i one su detaljno opisane u Politici sustava upravljanja osobnim podatcima.

Voditelj obradbe: Optičarski i trgovački obrt „Optika Kraljević“, Trg Stjepana Konzula 4, 10 000 Zagreb.

Vaše osobne podatke prikupljamo, obrađujemo i njima se koristimo isključivo kada za to postoji zakonska obveza ili obveza temeljena na ugovornom odnosu, dok su sve ostale obradbe osobnih podataka dopuštene uz Vašu privolu ili privolu Vaših opunomoćenika. Prikupljamo, obrađujemo i koristimo se samo onim osobnim podatcima koji su potrebni za izvršavanje i odvijanje naših usluga ili koje ste nam dragovoljno dali na raspolaganje. Podatci moraju biti točni i potpuni i razmjerni svrsi za koju se obrađuju.

Osobni podatak je svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu koja je identificirana ili se može identificirati. Obradba podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podatcima, poput prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.

(2) Korištenje podataka za odvijanje poslovnog procesa

Koristimo se Vašim podatcima u svrhu realizacije naručene usluge.

Svrha prikupljanja i obradbe Vaših osobnih podataka primarno je formiranje kartoteke pacijenta, baze podataka kupaca te evidencija i pohrana podataka o optometrijsko-oftalmološkim nalazima.

Svrha prikupljanja i obradba osobnih podataka detaljno su opisani u zbirkama osobnih podataka koje se nalaze u poslovnicama Optike Kraljević. Podatci će se obrađivati povjerljivo i s njima će se postupati u skladu s Uredbom (EU) br. 2016/679, te će se koristiti samo u svrhu navedenu u zbirci.

Vašim se podatcima ne ćemo koristiti ni za jednu drugu svrhu od one koja je ovdje navedena ili ugovorena. Vaš kontakt i osobne podatke ne ćemo dati bilo kojoj trećoj strani osim onih kojima je po zakonu Optika Kraljević dužna ustupiti takve podatke. Vaš kontakt i osobni podatci mogu se otkriti trećoj strani samo na Vaš zahtjev (pravo na prijenos) ili uz sudski nalog.

Ne uvjetujemo pristup našim stranicama dostavom podataka, te ne tražimo da otkrijete više podataka nego što je doista potrebno za izvršenje naručenih usluga i proizvoda.

(3) Korištenje u marketinške svrhe

Podatcima za kontakt (adresa, telefon, e-adresa) u svrhu komunikacije vezane uz usluge Optike Kraljević, u svrhu pravodobnog informiranja o terminima preuzimanja očnoga pomagala te u svrhu slanja obavijesti o akcijama i novostima iz Optike Kraljević koristimo se isključivo uz Vašu privolu.

Korištenje Vaših podataka u zakonski dopuštenom okviru za poštanske marketinške aktivnosti možete opozvati u bilo kojem trenutku slanjem e-poruke na adresu: zastitaosobnihpodataka@optikakraljevic.hr.

(4) Prava ispitanika

a) Pravo na pristup – ispitanik ima pravo uvida u osobne podatke koji se nalaze u zbirkama podataka i koji se na njega odnose.

b) Pravo na ispravak – ispitanik ima pravo ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose.

c) Pravo na brisanje – ispitanik ima pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose i za koje je dao privolu.

d) Pravo na prenosivost – ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke, koji se odnose na njega, a koje je pružio voditelju obrade u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu.

Ispitanik ima pravo na odustajanje od dane privole za obradbu osobnih podataka i traženje prestanka obradbe osobnih podataka.

Svoja prava ispitanik može ostvariti kontaktiranjem službenika za zaštitu osobnih podataka e-poštom na adresu: zastitaosobnihpodataka@optikakraljevic.hr

(5) Povreda zaštite osobnih podataka

Svaka osoba koja sumnja da je došlo do kršenja zaštite osobnih podataka zbog krađe ili izloženosti osobnih podataka, mora odmah prijaviti incident s opisom događaja. Obavijest o incidentu prijavite službeniku za zaštitu osobnih podataka e-poštom na adresu: zastitaosobnihpodataka@optikakraljevic.hr.

Optika Kraljević će istražiti sve prijavljene incidente kako bi utvrdila je li došlo do povrede zaštite osobnih podataka te poduzeti sve zakonske mjere zaštite osobnih podataka.

(6) Sigurnost podataka

Naša internetska stranica primjenjuje tehničke i organizacijske mjere sigurnosti, kako bismo Vaše osobne podatke zaštitili od manipuliranja, gubitka te zabranili pristup neovlaštenim osobama. Naše mjere sigurnosti redovito se poboljšavaju sukladno tehnološkom napretku.

(7) Korištenje kolačića

Kolačiće koristimo kako bismo unaprijedili našu ponudu i poboljšali korisničko iskustvo. Kolačići su male tekstualne datoteke, koje omogućuju prepoznavanje korisnika i analizu korištenja naše internetske stranice.

Većina kolačića koje koristimo su tzv. privremeni kolačići („Session Cookies“) koji se automatski brišu s Vašeg računala odmah po završetku sesije preglednika. Ostali kolačići ostaju pohranjeni na Vašem računalu po završetku sesije preglednika. To su tzv. trajni kolačići. Ti kolačići omogućuju automatsko prepoznavanje Vašeg preglednika pri sljedećem posjetu, tako da ne morate ponavljati Vaše preferirane unose i postavke. Kolačići nam omogućuju da ponudu optimalno prilagodimo korisnicima te ju učinimo učinkovitijom i sigurnijom.

Pozivanjem naše internetske stranice kolačići prikupljaju sljedeće podatke:

  • nadnevak i vrijeme pozivanja
  • naziv pozvane stranice
  • ID sesije
  • Referrer URL (ranije posjećena internetska stranica)
  • prenesena količina podataka
  • informacije o nazivu i verziji preglednika.

Instaliranje kolačića možete blokirati odgovarajućom postavkom u Vašem pregledniku. Napominjemo da se u tom slučaju ne ćete moći koristiti svim funkcijama ove internetske stranice u punom opsegu.

(8) Usluge analize korištenja internetske stranice

Google Analytics

Ova se internetska stranica koristi uslugom Google Analytics, uslugom analize korištenja internetske stranice tvrtke Google Inc. („Google“). Google Analytics koristi se kolačićima, tekstualnim datotekama, koje se pohranjuju na Vašem računalu i omogućuju analizu Vašeg korištenja ove internetske stranice. Informacije o Vašem korištenju ove internetske stranice, koje generiraju kolačići, šalju se na poslužitelj tvrtke Google u SAD i tamo se pohranjuju. Za ovu internetsku stranicu aktivirano je anonimiziranje IP adrese. Stoga tvrtka Google skraćeno obrađuje Vašu IP adresu unutar država članica Europske unije ili drugih država potpisnica sporazuma o europskom gospodarskom prostoru. Samo u iznimnim slučajevima šalje se puna IP adresa na poslužitelj tvrtke Google u SAD i tamo se skraćuje.

Tvrtka Google, po nalogu vlasnika ove internetske stranice, koristi ove informacije za analizu korištenja internetske stranice i sastavljanje izvješća o aktivnostima na internetskoj stranici te za njega prikuplja informacije o ostalim uslugama povezanim s korištenjem internetske stranice i interneta. Prenesena IP adresa s Vašeg preglednika u okviru usluge Google Analytics ne povezuje se s ostalim podatcima tvrtke Google. Osim toga, možete spriječiti prosljeđivanje podataka, koje generiraju kolačići, a koji se odnose na Vaše korištenje internetske stranice (uklj. Vašu IP adresu), tvrtki Google te obradbu tih podataka od strane tvrtke Google, tako što ćete na poveznici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hr preuzeti i instalirati potreban dodatak preglednika.

(9) Trajanje pohrane podataka

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je zakonski potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja, a najmanje za vrijeme trajanja ugovora između korisnika i nas kao davatelja usluge.

U slučaju davanja marketinške privole podatke čuvamo onoliko dugo dok se privola ne povuče.

U slučaju prijava na događaje, kada nije dana privola za daljnju komunikaciju i slanje obavijesti i korisnih informacija, podatke čuvamo godinu dana, a u slučaju da zatražite brisanje, odmah će biti obrisani.

Osobni podatci koji više nisu potrebni nepovratno se anonimiziraju ili se uništavaju na siguran način.

 

(10) Obradba osobnih podataka izvan EU

Osobne podatke korisnika ne obrađujemo izvan EU.

 

Podijelite članak na društvenim mrežama: